Jan Franciszek Millet (1814-75), "Anioł Pański", ca. 1857-59