Pierre Puvis de Chavannes (1824-98), malarz francuski, "Ubodzy rybacy" (1881)