"Odpoczynek rzemieślników", połowa wieku XVII; autor nieznany