Cecco del Caravaggio, "Wygnanie przekupniów ze świątyni" (1610)