Albert Bierstadt (1830-1902), "Tropem bizonów: przed burzą", 1869