Ary Scheffer (1795-1858), "Karol Wielki przyjmuje hołd od Widukinda w Paderborn, 785"