Jakub Gillray (1756-1815), "Podział świata (Pitt i Napoleon)", 1805.