Jerzy Barrett (ca. 1730-84), "Pejzaż z wieśniakami", ca. 1775.