"Egzekucja Ludwika XVI" (rycina z epoki, ca. 1793)