Ilija Riepin (1844-1930), "Burłacy na Wołdze", 1872-73