Jakub Ward (1769-1859), "Scena zbiorów; robotnicy załadowują siano na wóz", ca. 1800.