Józef Israels (1824-1911), "Rodzina chłopska przy stole" (1882)