Max Liebermann (1847-1935), "Warsztat szewski", 1881. Źródło: Wikimedia Commons. Nie mam praw autorskich do tego dzieła (formuła sakramentalna).