Franz Wenzel, kopia fotograficzna obrazu przedstawiającego wjazd Garibaldiego do Neapolu (1860),