Jakub Howe Carse (1819-1900), "Widok na Oldham z Goldwick", połowa wieku XIX.