Piotr Breughel Starszy (1525-69), "Droga Krzyżowa" (1564).