Juliusz Girardet (1856-1938), "Aresztowanie buntowników z Fouesnant, 1792" (ca. 1886)