Ryszard Redgrave (1804-88), "Emigranci - ostatnie spojrzenie na dom", 1858. Domena publiczna.