Stefan Lochner (1400/10-1451), "Sąd Ostateczny", ca. 1435