Konstantyn Meunier (1831-1905), "Wojna chłopska -- zebranie" (1875)