"Lewica vs. Prawica: Spectrum polityczne USA". Źródło: https://www.flickr.com/photos/25541021@N00/4029557427