Carl Spitzweig (1808-85), "Mól książkowy", ca. 1857