Thomas Paine, kopia autorstwa Auguste'a Millière'a, za ryciną Williama Sharpa, za George'em Romneyem, circa 1876 (1792).