Alexandre-Hyacinthe Dunouy (1757-1841). "Jan Jakub rozmyślający w parku La Rochecordon w okolicach Lyonu", 1770