"Aresztowanie Ludwika XVI i jego rodziny w Varennes", Tomasz Falcon Marshall (1818-78), 1854.