8 listopada w godzinach 18:00 – 20:00 UTC+01
Klub Jagielloński
Rynek Główny 34 prawa oficyna III piętro, 31-010 Kraków

„Klucz jest skomplikowany i ma dziwaczny kształt, ale jest w stanie otworzyć drzwi. Skomplikowana rzeczywistość może być opisana jedynie za pomocą skomplikowanej i wieloaspektowej doktryny. Takiej, która niesie w sobie „kształt wszystkich wartości i ich wzajemnych, bardzo złożonych relacji. Doktryny konkretnej, ale podlegającej dynamicznym interpretacjom umożliwiającym jej ciągłe odkrywanie i dookreślanie. (..)Ortodoksja katolicka nie jest zatem za ciasna, ale wręcz przeciwnie – zbyt szeroka do objęcia. Stąd regularnie powraca program „wykrojenia z niej” jedynie części aspektów przy odrzuceniu innych, by uzyskać bardziej „zwarty” i silniej rezonujący emocjonalnie zestaw postulatów aksjologicznych.”

W 49 tece „Pressji” napisaliśmy sporo o postępie i różnych próbach spojrzenia na historię. Ale jaką właściwie wizje dziejów ma chrześcijaństwo? Na to pytanie próbował odpowiedzieć angielski filozof Gilbert Keith Chesterton. Idąc za jego tokiem rozumowania podyskutujemy w najbliższą środę o dziejach.

Naszymi gośćmi będą:
Mateusz Tondera – redaktor „Pressji”, prawnik oraz muzyk. Na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje nad doktoratem z zakresu filozofii prawa
Maciej Wąs – pracownik Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, współprowadzący stronę http://chestertonpolska.org/

Za: Strona FB wydarzenia