"Kuszenie Jezusa na Pustyni", Jakub Tissot (1836-1902), między 1886-94.