Maitre aux Beguins, "Rodzina chłopska przy studni", ca. 1650-70. Fot. Wikimedia Commons.