Piotr Paweł Rubens (1577-1640), "Wieśniacy w drodze na jarmark", ca. 1618.