Czeskie dożynki, poł. XIX wieku, rycina na podstawie rysunku Karola Hutha, pierwsza publikacja: "Illustrite Zeitung", 1867. Fot. Wikimedia Commons.