Emil Singol (1804-92), "Zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców" (1847)