Przedstawiciele Katolickiego Ruchu Robotniczego na spotkaniu z Jacques'em Maritainem. Po prawej Peter, druga od lewej - Dorothy Day.