Philip Foltz (1805-77), "Oracja pogrzebowa Peryklesa", ca. 1877