Adam Doboszyński – zwolennik Chestertona, wybitny pisarz i ekonomista narodowy. Ponieważ nic już od dawna nie było, wklejam to; wspaniałą modlitwę, napisaną na okoliczność pielgrzymki przedstawicieli ruchu narodowego na Kalwarię Zebrzydowską w roku 1935. Jest to moje sanktuarium rodzinne; tu się modlili moi przodkowie, i tu się sam modlę, ilekroć mogę. Tu się modlił Karol Wojtyła, przyszły Jan Paweł II, od strony Matki mój krajan. A modlitwa jest wspaniała. Tylko trzeba ją dobrze rozumieć. Pozostaje mieć nadzieję, że w kontekście tego, co się na tej stronce już napisało, to rozumienie będzie należyte. Nie chodzi o to, aby w Polsce wszyscy byli katolikami; ale aby wśród Polaków dominował dobry obyczaj katolicki, miłosierdzie, litość i szacunek dla najsłabszych, z którego będą mogli czerpać wszyscy. Patrzmy wpierw siebie i doskonalmy się. A jak to się uda – kto wie, co się stanie? – M.W.

Dopisek: ładnie wyszło na uroczystość Zwiastowania…

Modlitwa o Wielką Polskę


Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny, Panie Jezu Chryste i Ty, Najświętsza Panno Kalwaryjska z cudownego obrazu, raczcie wejrzeć na szczerość dusz naszych i na czystość dążenia naszego.

Choć grzeszni i ułomni wielce, pod Twoją Najświętsza Panno, opiekę się uciekamy i Ciebie za Orędowniczkę naszą obieramy. Jakoś sama cierpiała pod Krzyżem Syna Twego, Matko Bolejąca, tako wejrzyj na ucisk i utrapienie Ojczyzny Polski naszej.

Wejrzyj na głód i niedolę milionów, które bez pracy i chleba pozostają. Na podeptanie prawa Bożego wejrzyj. Na pognębienie wejrzyj najuczciwszych, na zanik sumienia.

Wejrzyj jako się panoszą coraz zuchwalej wrogowie Wiary naszej Świętej i Kościoła Bożego.

Wejrzyj na braci naszych, którzy za miłość Narodu i Ojczyzny pokutują, zdrowie tracą i mienie, na uciemiężenie godności ludzkiej i wolności. Wejrzyj na tę naszą niedolę i poniewierkę.

Pod Twoją obronę się chronimy, Panno Najświętsza na Kalwarii cudami słynąca. Tobie wiarę i miłość ślubujemy. Klęknij wraz z nami, Królowo Korony Polskiej, u podnóża tronu Syna Twego i poprzyj modły nasze, gdyż oto błagamy o spełnienie marzeń naszych, dla których walczymy i cierpimy.

O Polskę godziwą — błagamy Cię Panie!
O Polskę sprawiedliwą — błagamy Cię Panie!
O Ojczyznę dla ubogich — błagamy Cię Panie!
O Polskę dla Polaków — błagamy Cię Panie!
O Polskę katolickiego nabożeństwa — błagamy Cię Panie!
O Polskę ludzi wolnych — błagamy Cię Panie!
O Polskę ludzi sytych — błagamy Cię Panie!
O Polskę czystego sumienia — błagamy Cię Panie!
O Polskę uczciwości i miłosierdzia — błagamy Cię Panie!
O Wielką Polskę — błagamy Cię Panie!

Racz nam dać, Panie, Polskę Wielką i Godziwą, która byłaby na wzór Królestwa Twego. Amen.

Adam Doboszyński