Gentile de Fabriano (1370-1427), św. Tomasz z Akwinu (a nie "czytający franciszkański święty"), na fragmencie "Poliptyku z Valle Romita", ca. 1400.