Pablo Picasso (1881-1973), "Guernica", reprodukcja na ścianie foyer ratusza miejskiego w Pforzheim (Niemcy)