Jacobello del Fiore (1370–1439), "Męczeństwo św. Wawrzyńca", 1425