Jan Steen (1625/1626–1679), malarz holenderski, "Szkoła dla chłopców i dziewcząt", 1670