Filip August Jeanron (1809-77), "Portret Honorata Gabriela Riqueti, hrabiego Mirabeau" (1749-91), pierwsza połowa XIX wieku.