Emmanuel Leutze, "Ustanowienie stanu Maryland", 1860. To w tej właśnie katolickiej kolonii jako pierwszym miejscu na świecie ( w roku 1649) wydano edykt zapewniający wolność wyznania wszystkim chrześcijanom, na co zresztą sam GKC z dumą i często się powoływał. To tak tytułem wskazówki.