"Śmierć św. Ludwika", obraz francuski. Autor nieznany, wiek XIX.