Michał Anioł, "Prorok Jeremiasz", fragment fresku z Kaplicy Sykstyńskiej