Boże, nasz Ojcze, Ty wypełniłeś życie Twego sługi Gilberta Keitha Chestertona poczuciem zachwytu i radości i dałeś mu wiarę, która stała się fundamentem jego niestrudzonej pracy, miłosierdzia do wszystkich ludzi, szczególnie przeciwników, oraz nadzieję wyrastającą z jego dozgonnej wdzięczności za dar życia ludzkiego. Niech jego prostoduszność i jego śmiech, jego stałość w walce o wiarę chrześcijańską w świecie tracącym wiarę, jego ufne oddanie Najświętszej Maryi Pannie i jego miłość do wszystkich ludzi, zwłaszcza ubogich – przynosi otuchę tym którzy są w rozpaczy, przekonanie i serdeczność tym słabej wiary i poznanie Boga niewierzącym. Błagamy Cię Ojcze, udziel nam tych łask, o które Cię prosimy za jego wstawiennictwem, o zaprzestanie dokonywania aborcji w tym kraju i zwłaszcza o … tak, aby jego świętość została przez wszystkich rozpoznana i by Kościół mógł ogłosić go błogosławionym. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen