Bardzo dziękujemy za wzmiankę o naszej skromnej inicjatywie!