NB. Pragniemy zwrócić uwagę Redaktorom SUMY, że "Karol Dickens" to biografia literacka, zbiór przedmów nosi tytuł: "Criticism and Appreciation of The Works of Charkes Dicknes".