El Greco (1541-1614), "Zesłanie Ducha Świętego", ca 1600