Peter Breugel Starszy (1526/30-1569), "Tańce wiejskie"