Jacques-Louis David (1748-1825), "Przysięga w sali do gry w piłkę", 1791