Tag: filozofia

Wąs: Świat prawdy, świat fałszu (perspektywa Chestertonowska)

Wąs: Pentyemu dług wdzięczności – czyli zachęta do pamiętania o zapomnianych z krótką refleksją na temat przyczyn porażki ruchu dystrybucjonistycznego

Chesterton: Przypadek Adama Smitha

Chesterton: W sprawie Bernarda Shawa i jego czarnej dziewczyny

© 2019 Chesterton Polska

Theme by Anders NorénUp ↑