Tag: miłosierdzie

Maurin: “Odpalić dynamit” i “O marksizmie” (“Radykalizm katolicki”)

William Cobbett: Praca i miłosierdzie (wyjątek z “Rural Rides”)

© 2019 Chesterton Polska

Theme by Anders NorénUp ↑