Tag: miłosierdzie

Maurin: „Odpalić dynamit” i „O marksizmie” („Radykalizm katolicki”)

William Cobbett: Praca i miłosierdzie (wyjątek z „Rural Rides”)

© 2020 Chesterton Polska

Theme by Anders NorénUp ↑